► DOPRAVA ZDARMA při nákupu nad 7 000 Kč! / DOPRAVA ZDARMA při platbě předem u vybraných produktů! Víc o dopravě.
► Ke každé objednávce z matrací Tropico, Slumberland anebo Curem sada 2 ks roušek Silver Antibacterial.

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu www.dreamlux.cz, na který se vztahují tyto obchodní podmínky, je Ing. Ján Forgáč se sídlem Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha 10, identifikační číslo: 71909788 (dále jen DreamLux, či prodávající).

1. Základní ustanovení

DreamLux je obchodní společností podnikající v oboru prodeje matrací, textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod, reklamní činnost, marketing.

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) tvoří nedílnou součást a přílohu každé smlouvy o prodeji zboží a služeb uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a stávají se tak součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, které by se na daný vztah v jiném případě vztahovaly.

V případě, je-li v samotné kupní smlouvě, jejíž přílohou tyto obchodní podmínky jsou, provedena úprava vztahů odlišná, platí ujednání dle kupní smlouvy.

Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Funkčnost a digitální obsah těchto webových stránek zajišťuje specializovaná společnost a jejich digitální obsah je kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Kupní smlouva, uzavřená v internetovém obchodě www.dreamlux.cz, je zákazníkovi potvrzena zasláním rekapitulace jeho objednávky na kupujícím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

2. Zboží

Označení zboží, jeho cena a popis jeho hlavních vlastností, je uvedena v detailu každého produktu. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

Prodávající na tomto místě upozorňuje, že proces přijetí a potvrzení objednávky je z velké části automatizován a není vyloučeno, že při zadávání údajů o evidenci skladových zásob, charakteru zboží a jeho ceně může dojít k omylu. Pro případ zjevného omylu v ceně zboží si prodávající vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit, v témže případě se vztahuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit i na kupujícího.

3. Dodací lhůty

Při každém druhu zboží je předpokládaná dodací lhůta uvedena v detaile produktu. Dodací doba se může přiměřeně k okolnostem prodloužit, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Velké množství zakázek se vyrábí na objednávku přímo u výrobce. Pokud není uvedeno jinak, platí dodací lhůta 20 pracovních dnů.

Dodací lhůta začíná plynout při platbě předem ode dne připsání platby kupujícího na účet prodávajícího. 

V případě, že zboží nebude možno ve stanovené lhůtě dodat s ohledem na jeho vyprodání, či jiný důvod nemožnosti jeho obstarání v deklarovaném termínu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Platba

Platbu je možné provést těmito způsoby:

Na dobírku

Zboží kupující uhradí při dodání zmluvním přepravcem na uvedenou adresu. Tento způsob platby je spoplatněn na 30 Kč.

Převodem na účet

Zboží uhradí kupující předem převodem na bankovní účet prodejce na základě zálohové faktury s údaji potřebnými pro provedení platby, kterou obdrží kupující v automatickém e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Tento způsob platby není zpoplatněn. Ve vybavování objednávky (objednání u vývorbce, odeslání zboží) je pokračováno až po připsání finanční částky na náš účet.

Pro platbu předem je číslo účtu prodejce 107-2520720297/0100.

Doba dodání zboží při platbě předem převodem na účet se počítá ode dne připsání platby na účet prodávajícího.

On-line platba kartou přes platební bránu

Možná je i on-line platba platební bránou, která poskytuje výhodu okamžité platby kartou přes internet.
 

5. Dodání zboží

Zásilku máte právo před jejím převzetím řádně překontrolovat. Doporučujeme přebírat pouze zásilku nepoškozenou. Nedoporučujeme podepisovat řidiči dodací list bez kontroly zásilky. V případě poškození je nutné sepsat s řidičem škodní protokol.

Doprava je pro jednotlivé produkty zpoplatněna dle příslušného typu dopravy:

Smluvní přepravce

130 nebo 350 Kč dle rozměru zboží.

Doručení zásilky se děje prostřednictvím kurýra nebo vlastního dopravce DreamLux. Tento způsob dopravy je vhodný pro přepravu všech typů zásilek.

Osobní vyzvednutí

Možné je zvolit si i osobní vyzvednutí na pobočce daného přepravce, pokud je tento druh u daného zboží umožněn. Ceny platí jako při doručení na adresu, tedy 130 nebo 350 Kč podle druhu zásilky.

Dopravu u jakéhokoliv produktu z řady DreamLux, Tropico, Curem a Slumberland můžete při platbě předem bankovním převodem využít ZDARMA.

Doručení zboží je zabezpečené zdarma i při nákupu nad 7 000 Kč!

Jakmile je zboží skladem, náš pracovník Vás kontaktuje (podle zvoleného typu dopravy a zásilky) a bude Vás informovat o předpokládaném termínu doručení zboží. O předání zboží přepravci je zákazník vždy informován automaticky generovaným emailem na emailovou adresu zadanou v objednávce. V případě, že kvůli charakteristice zásilky nebude možné doručit zboží způsobem vybraným zákazníkem, bude zákazník emailem nebo telefonicky informován o změně přepravy.

Vzhledem k tomu, že e-shop DreamLux má v nabídce různé druhy tovaru, s různou dobou dodání, může být dodávaný tovar doručen kupujícímu ve víc než jedné zásilce, poštovné je však hrazeno kupujícím jenom jednou.

Před převzetím zásilky doporučujeme zboží a obal zkontrolovat. Při poškozeném obalu, či dokonce obsahu zásilky, je potřebné sepsat s dopravcem škodní protokol!

I při rozbalování zboží kupujícím je potřebné dbát na to, aby převzaté zboží nebylo poškozeno, jelikož ho pak není možné vrátit, ani reklamovat.

6. Reklamace a vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Zboží musí být v původním stavu, zabaleno v původním nepoškozeném obalu, včetně všech letáků a označení, nepoškozené a nepoužité.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být předem o tomto kroku informována společnost DreamLUX, Ing. Ján Forgáč (se sídlem Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha 10, identifikační číslo: 71909788) formou oznámení na e-mail: eshop(a)dreamlux.cz anebo na platné telefónni číslo e-shopu DreamLux.cz.

Při odstoupení od kupní smlouvy a po kontrole vráceného zboží, prodávající vrací platby za vrácený tovar bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu vrácené zboží dorazilo. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Pro vrácení platby za tovar bude použita platba převodem na kupujícím zadaný bankovní účet. Náklady na dodání vráceného zboží nejsou prodávajícím hrazeny. Náklady na vrácení zboží bez udání důvodu hradí kupující.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, a to včetně nesprávně zabaleného a odeslaného zboží, které při doručení vykazuje známky poškození či znehodnocení způsobeného přepravou.

Pokud se jedná o zboží atypických rozměrů anebo zboží s jakoukoliv atypickou obměnou, které je vyrobeno na žádost a objednávku kupujícího jako zakázková výroba, vrací prodávajíci maximálně sedmdesát procent z celkové ceny zboží.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s aktuálním zněním Občanského zákoníku a je závazný pro prodej výrobků společnosti DreamLux - Ing. Ján Forgáč.

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaný výrobek je při převzetí bez vad.

2. Prodávaný výrobek má jakost a užitné vlastnosti požadované zákazníkem, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem opisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro výrobek takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídající míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití výrobku uvádí, nebo pro který se výrobek obvykle používá.

3. Kupující má právo na překontrolování výrobku.

4. Na tento výrobek je poskytnuta záruční doba dle obchodního zákoníku. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je prodejní doklad, faktura dodána se zbožím. Bez prodejního dokladu nemusí být reklamace přijata.

5. Na vybrané typy matrací, u kterých je uvedena prodloužená záruka dána výrobcem, se prodloužená záruka vztahuje pouze na jádro matrace. 

6. Vyskytne-li se na zakoupeném výrobku nebo zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době s platným prodejním dokladem.

7. Převzetím výrobku přechází na kupujícího vlastnictví koupeného výrobku. Prodávající je při převzetí zboží povinen přesvědčit se o počtu a správnosti předávaných výrobků a neporušenosti obalu. Pokud má zboží porušený obal, je pracovník prodávajícího povinen toto uvést do prodejního listu, jinak právo na mechanické poškození zaniká. Pokud je zboží poškozeno pod neporušeným obalem, kupující je povinen na požádání tento obal předložit zástupci výrobního závodu při prošetření reklamace, jinak reklamace nebude uznána.

8. Výrobky, které mají vady, jež nebrání, aby výrobek mohl být užíván k určenému účelu, musí být prodány jen za nižší ceny, než je cena obvyklá výrobku bez vady. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu a o jakou vadu se jedná.

9. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s pravidly používání a ošetřování výrobku, pokud nejde o pravidla obecně známá.

10. Vady výrobků, které jsou zřejmé již při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné například při montáži (postele, matrace), je kupující povinen oznámit nejpozději do 14 dnů po zakoupení prodávajícímu: DreamLUX - Ing. Ján Forgáč, Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha, IČO 71909788, DIČ CZ7802206764, tel. +420 731 529 257, email: eshop(a)dreamlux.cz (obchod(a)dreamlux.cz), www.dreamlux.cz.
Tyto uvedené výrobky musí být v originálním balení, nepoužité, nepoškozené, čisté a hygienicky nezávadné. Vady materiálu je kupující povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

11. Záruční doba běží od převzetí výrobku kupujícím.

12. Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. Výrobek nebo zboží předané k reklamaci musí být v hygienicky nezávadném stavu.

13. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součástí za bezvadný, běží na nový výrobek nebo jeho součást nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti).

14. Záruka se nevztahuje:
- na vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva,
- běžné opotřebení,
- změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy,
- opotřebení potahu a částečné změknutí použitých materiálů,
- vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka,
- vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou, nebo nesprávným používáním zboží,
- drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky
- proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004.

15. Práva z odpovědnosti za vady výrobku, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

16. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá.

17. Matrace nesmí být poslány na reklamaci přehnuté ani srolované (vyjma komprimovaných matrací), musí být řádně zabaleny a zalepeny v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby přepravou nedošlo k ušpinění nebo jinému poškození matrace.

18. Výrobce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění matrace.

7. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje v bezpečí

Vámi poskytnuté údaje budou použity pro úkony spojené s vyřízením objednávky, jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití. Na Vaši žádost budou poskytnuté údaje bezodkladně odstraněny.

Odstranění osobních údajů

Pokud požadujete odstranění svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím. Bez prodlení odstraníme veškeré osobní údaje.

Kontaktní adresa

Dreamlux - Ing. Ján Forgáč
Tesaříkova 1022/5
102 00 Praha 10
IČO: 71909788
DIČ: CZ7802206764

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 162921 (dále jen zpracovatel)

Telefon: +420 731 529 257
E-mail: eshop(a)dreamlux.cz (obchod(a)dreamlux.cz)

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění tímto kupující uděluje společnosti - zpracovateli, dobrovolně souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Kupující potvrzuje, že byl informován o tom, že jeho osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IČ a DIČ budou zpracovatelem zpracovány pro účely registrace a vyřízení objednávek zákazníků internetového obchodu na adrese www.dreamlux.cz a dále na nabízení obchodu a služeb a marketingové účely a uchovávány bez časového omezení zpracovatelem. Zpracovávané osobní údaje jsou přístupné zpracovateli, jeho pracovníkům a mohou být předány jinému správci za účelem vybavení objednávky.

Kupující byl dále poučen, že mu kontaktní osoba zpracovatele bez zbytečného odkladu sdělí informace dle §12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po zpracovateli vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle §21 zákona o ochraně osobních údajů. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Kupující prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích ze zákona o ochraně osobních údajů.

8. Použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a řídí se cenami stanovenými poskytovatelem daných služeb.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

9. Doba trvání závazku

Závazky ze smluv uzavřených na základě těchto OP jsou uzavírány na dobu neurčitou a podmínky jejich ukončení se řídí těmito obchodními podmínkami, kupní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.01. 2017

www.dreamlux.cz