Spánková apnoe - nemoc, která může ohrozit vaše zdraví

Kategorie: O spaní


Syndrom spánkové apnoe neboli sleep apnoea syndrome (SAS) je choroba známá teprve méně než 50 let. V dnešní době se jedná o časté a závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. U dospělé populace se syndrom spánkové apnoe objevuje nejčastěji ve věku 40–50 let a postihuje asi 21 % mužů a 9 % žen. V posledních letech není ale výjimkou, že se spánková apnoe objeví i ve 30 letech. Nejvíce jsou postiženi lidé s onemocněním jako jsou obezita, diabetes a vysoký krevní tlak neboli hypertenze.

Syndrom spánkové apnoe je charakterizován poruchou dýchání při spánku, která se projevuje zástavou dechu. Je doprovázen chrápáním a sníženou zásobou těla kyslíkem během spánku. Spánková apnoe je nebezpečná porucha, kterou je potřeba co nejdříve léčit.

Příčiny vzniku spánkové apnoe

Mezi hlavní rizikové skupiny pro rozvoj této nemoci jsou lidí s nadváhou, kuřáci, lidé, kteří zejména večer před spaním konzumují velké množství jídla, alkoholu, hypnotika a lidé s nepravidelným spánkem.

Průběh spánkové apnoe

U pacientů se spánkovou apnoí dochází ke střídání dušení a rychlého probuzení. Kvůli sevření hltanu, kterým prochází vzduch se nemocný začne dusit, protože vzduch přestane proudit do plic. Vzniká tzv. apnoická pauza, při které nemůže nemocný někdy déle než 10 vteřin dýchat.

Spánková apnoe příznaky a projevy

Noční dušení, i tak by se onemocnění spánková apnoe dalo nazvat. U nemocného dochází během noci k nápadnému hlasitému chrápání (ronchopatie).

Mezi hlavní projevy spánkové apnoe patří:

Noční projevy:

 • hlasité a chronické chrápání
 • probuzení s úlekem a pocitem dušení
 • nekvalitní spánek a brzké ranní probuzení
 • noční žízeň
 • noční pocení
 • absence snů
 • lapání po dechu nebo dočasné zástavy dechu
 • opakované buzení v noci
 • náladovost, podrážděnost nebo deprese

Denní projevy:

 • nadměrná denní únava a spavost
 • ranní suchost v ústech
 • časté rychlé usínání během dne
 • snížení pracovní výkonnosti
 • potíže s koncentrací a paměti
 • bolest hlavy
 • poruchy nálady

Pokud u sebe nebo někoho blízkého některé z výše uvedených příznaků pozorujete, je podezření, že trpíte spánkovou apnoe a měli byste navštívit lékaře.

Rizikové faktory vzniku spánkové apnoe

Spánková apnoe může postihnou úplně každého z nás, dokonce se nevyhýbá ani dětem. Některé faktory ale vznik onemocnění zvyšují:

 • Obezita – lidé s vyšším BMI (výpočet BMI) mají až 4x větší riziko, že u nich nemoc propukne.
 • Zúžení dýchacích cest a ucpaný noc– může být dědičné, nebo zúžené kvůli zvětšeným mandlím.
 • Věk – větší výskyt nemoci je ve věku 40-50 let.
 • Genetika – pokud někdo z rodiny trpí tímto onemocněním, je pravděpodobnost rozvinutí nemoci také u vás.
 • Alkohol, sedativa nebo drogy – užíváním těchto látek dochází k uvolnění svalů krku.
 • Kouření může způsobit zánětlivé procesy v krku. U kuřáků je pravděpodobnost rozvinutí spánkové apnoe až 3x větší než u nekuřáků.
 • Onemocnění srdce – u osob s chronickými srdečními nemocemi se vyskytuje spánková apnoe mnohem častěji.
 • Mrtvice – u osob po mrtvici se noční apnoe rozvíjí častěji než u zdravých lidí.

Typy spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe se dělí na 3 typy:

 1. Obstrukční spánková apnoe (OSAS) – představuje až 90 % ze všech apnoí. Obstrukční apnoe vzniká během spánku, když se uvolní svaly v zadní části krku – čípek, mandle, boční stěny hrdla a jazyk. Uvolnění a relaxace svalů způsobí, že se měkké tkáně zúží nebo úplně uzavřou, čímž zablokují průchodu vzduchu. Mozek vyhodnotí, že není něco v pořádku a dojde ke krátkému probuzení, aby se průchodnost cest opět obnovila. Ve většině případů bývá probuzení velmi rychlé a krátké, proto si ho většina lidí nepamatuje. Tato situace se může opakovat mnohokrát za noc. Regenerační fáze spánku je tím narušena a způsobuje ranní ospalost. Lidé, kteří trpí syndromem spánkové apnoe si přitom nemusí být vědomi, že mají narušené spaní. V bdělém stavu nemůže k uzavření dýchací cest nikdy dojít, protože mozek udržuje dýchací cesty i jazyk v aktivním stavu, což zamezí jejich uzavření.
 2. Centrální spánková apnoe – jedná se o méně častou formu spánkové apnoe, která vzniká při postižení centrálního nervového systému. Nastává, když mozek nevysílá dostatečně signály do dýchacích svalů, což na chvíli způsobí ztrátu dýchání.
 3. Smíšená spánková apnoe – jedná se kombinaci předchozích dvou typů.

Diagnostika a vyšetření spánkové apnoe

Diagnostikou spánkové apnoe se zabývají spánkové laboratoře, spánková centra a plicní oddělení (pneumologie), kde vám bude provedeno kompletní polysomnografické (PSG) vyšetření a doporučena léčba. Pro správné určení diagnostiky se sledují tyto údaje:

 • EEG
 • krevní tlak
 • chrápání,
 • saturace kyslíku v krvi,
 • srdeční frekvence,
 • respirační pohyby hrudníku,
 • vzduchové proudění při dýchání,

Testování probíhá buď přímo ve spánkové laboratoři, kde zůstane pacient přes noc, nebo může monitorování probíhat i doma pomocí zapůjčeného přístroje. Seznam spánkových laboratoří a center najdete zde. Pro určení správné léčby vás může ještě lékař poslat na další vyšetření např. ORL, alergologii nebo neurologii.

Výsledkem vyšetření se získá apnoe-hypopnoe index, který udává počet apnoí za hodinu spánku. O syndromu spánkové apnoe (SAS) mluvíme tehdy, pokud se počet apnoí opakuje více než 10x za hodinu a trvá déle než 10 vteřin. V těžkých případech se tento stav může opakovat až 30x během hodiny, což už je patologická neboli těžká spánková apnoe. Apnoičtí pacienti tráví většinu spánku v prvním a druhém stádiu, na hluboký spánek a REM fázi připadá pouze 20 % z celkového doby spánku.

Proč je spánková apnoe škodlivá?

Nadměrná únava a ospalost může také vézt k tomu, že lidé usnou při řízení vozidla nebo v jiných velmi nebezpečných situacích. Nemožnost se v noci nadechnout vnímá tělo nemocného člověka jako ohrožující stav. Během tohoto stavu jsou vyplavovány také stresové hormony do krve, které mohou později vyvolat různé záněty, zvyšují srážlivost krve nebo poškozují cévy, což může zvýšit riziko srdečního infarktu.

Spánková apnoe léčba

Léčba spánkové apnoe je závislá na závažnosti a konkrétních příznacích, které se u pacienta projevují.

Jak se tedy spánková apnoe léčí?

V lehčích případech apnoe může být léčba jednoduchá, doporučuje se nákup zdravotního polštáře, který pomáhá rovnoměrnému průchodu vzduchu dýchacími cestami. Většinou lékař doporučí pouze úpravu životního stylu, např. redukce hmotnosti, přestat kouřit, zákaz pití alkoholu před spaním. V případě alergií, může být doporučena alergologická léčba.

U těžších případů apnoe jsou k dispozici přístroje, které pomáhají pacientům v noci s dýcháním. Existuje několik typů přístrojů pro léčbu spánkové apnoe, ale přístroj CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) patří mezi nejčastější. Prostřednictvím masky udržuje tento přístroj trvalý přetlak v dýchacích cestách. Dýchací cesty zůstanou během spánku otevřené a nedochází k pauzám v dýchání. Tato léčba je pro většinu pacientu, zejména ze začátku léčby, velmi nekomfortní, protože přístroj způsobuje hlučnost a vysychání úst a nosu. Většina pacientů si později na „apnoe masku“, jak je někdy také přístroj mezi pacienty nazýván, zvykne.

Dále je možná také operativní léčba pomocí chirurgického zákroku. Mezi nejčastější používané metody patří nosní chirurgie, např. plastika nosní přepážky, odstranění mandlí apod. Dále se používá tracheotomie nebo radiofrekvenční termoterapie.

Léčba spánkové apnoe svépomocí

Pokud máte podezření, že touto nemocí trpíte, zkuste sami dopady spánkové apnoe zmírnit. Pokuste se zredukovat svoji váhu, omezit pití alkoholických nápojů a dodržujte tzv. spánkovou hygienu.

Zásady spánkové hygieny:

 • Zhruba 5-6 hodin před usnutím nepijte kávu, černý nebo zelený čaj ani energetické nápoje.
 • Do každého dne zařaďte pohyb. Např. začněte s běháním, které je poslední dobou stále oblíbenější. Pokud začínáte, tak nezapomeňte kvalitní běžecké boty.
 • Poslední jídlo jezte 3-4 hodiny před spaním.
 • Omezte nebo nejlépe úplně vynechejte pití alkoholu před spaním, alkohol vám ke kvalitními spánku opravdu nepomůže.
 • Nikotin má také povzbuzující účinky, proto před spaním omezte také kouření.
 • Ke kvalitnímu spánku vám jistě prospěje krátká procházka po večeři.
 • Ve večerních hodinách omezte sledování televize nebo mobilního telefonu, tyto zařízení vyzařují modré světlo, které vám spánek naruší. Televize i mobil by měl zůstat mimo ložnici.
 • Po večeři už nepracujte a neřešte důležitá témata, tento čas věnujte relaxaci a příjemným činnostem.
 • Ložnice by měla být před ulehnutím vyvětraná, ideální teplota pro spánek je mezi 18-20º C. Nezapomeňte na kvalitní matraci, ticho a tmu. Vybírejte si pro spánek také kvalitní bavlněné prádlo, ve kterém se nebudete v noci potit.
 • Ulehejte a vstávejte každý den zhruba ve stejnou dobu, včetně víkendů.

Spánková apnoe a invalidní důchod

Jestliže je onemocnění v takovém stádiu, že vás omezuje také ve vašem zaměstnání, poraďte se se svým lékařem o možnosti zažádat si o invalidní důchod. Žádost o invalidní důchod je možné podat na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

Spánková apnoe u dětí

spici_diteI přesto, že spánková apnoe postihuje především starší populaci, nevyhýbá se ani dětem ve věku od 3-6 let. Spánková apnoe u dětí je, stejně jako u dospělých, nebezpečná, v případě, že není léčena. U dětí může způsobit problémy s učením, náladovost, problémy s chováním, slabší výkony ve škole, nebo také vysoký krevní tlak a srdeční potíže.

U dětí je ve většině případů spánkové apnoe následkem zvětšených nosních nebo krčních mandlí. U některých dětí může nemoc způsobit vrozená obličejová vada, která způsobí zúžení dýchacích cest, např. menší čelist, užší hrdlo apod.

Stejně jako u dospělých je hlavním příznakem hlasité chrápání. Mezi další příznaky spánkové apnoe u dětí patří dýchání ústy, nadměrné noční pocení, noční pomočování, nadměrná spavost, agresivita a problémy s chováním.

Léčba spánkové apnoe u dětí

Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou nemoci jsou zvětšené krční nebo nosní mandle, obvyklou léčbou je odstranění těchto mandlí neboli tonsilektomie a adenotomie. Pokud mají rodiče podezření, že jejich dítě trpí touto poruchou spánku, je potřeba co nejdříve navštívit dětského lékaře. Lékař poté urči závažnost poruchy spánku a doporučí léčbu na základě příznaků a výsledků testů spánku.

Spánková apnoe v těhotenství

Riziko spánkové apnoe je také vyšší v průběhu těhotenství, více jsou postižené ženy, které již před otěhotněním měly nadváhu nebo v průběhu těhotenství výrazně přibraly. Rostoucí miminko v děloze matky zvedá bránici, což snižuje také kapacitu plic. Nespavost v těhotenství může být, ale také způsobena vlivem špatného dýchání, bolestí zad a častějších nočních návštěv toalety. Statistiky a studie uvádějí, že spánková apnoe v těhotenství trápí 15-35% žen a může souviset s rozvojem preeklampsie, cukrovky a předčasným porodem. Proto se i v těhotenství doporučuje toto onemocnění nepodceňovat a konzultovat se svým lékařem.

Zdroj obrázků: www.pixabay.comNejnovější články v kategorii: O spaní

Jak spolu souvisí štěstí a spánek?

Jak spolu souvisí štěstí a spánek?

Kategorie: O spaní

Vědecké studie a osobní zkušenosti nám jednoznačně ukazují, že kvalita spánku má hluboký a mnohdy zásadní vliv na naše pocity štěstí a celkovou kvalitu života.

Číst více
Bílý šum - může být klíčem ke klidnému spánku?

Bílý šum - může být klíčem ke klidnému spánku?

Kategorie: O spaní

Co je bílý šum a jak tento populární nástroj působí? Jak účelně využít vše, co nabízí, a čemu se naopak vyhnout?
Číst více

Topper pro komfortní spánek i ochranu matrace

Topper pro komfortní spánek i ochranu matrace

Kategorie: Výběr matrace

Určitě jste se už někdy setkali s tímto pojmem, ale nevíte přesně, co je topper? Poradíme Vám i s jeho výběrem.
Číst více
Doručení do 3 dnů
u produktů skladem
Produkty na míru
velký výběr atypických rozměrů
Doprava zdarma
u většiny produktů
23 kvalitních značek
Česká republika, Slovenská republika, Německo, Itálie